Độ Ẩm Tương Đối

on
Categories: Tin Tức

Độ ẩm tương đối là gì?

Trước tiên, nói một cách dễ hiểu thì độ ẩm chính là lượng hơi nước có trong không khí. Độ ẩm phân chia thành: độ ẩm tương đối và độ ẩm tuyệt đối.

Trong công việc hoặc trong các bản tin dự báo thời tiết, chúng ta thường hay nghe đề cập tới nhiệt độ và độ ẩm môi trường. Ví dụ, trong bản tin thời tiết, người xướng ngôn viên đọc dự báo thời tiết tại Sài Gòn hôm nay: nhiệt độ cao nhất là 35oC và ĐỘ ẨM cao nhất là 68%. Độ ẩm được nói đến trong bản tin là độ ẩm tương đối.

Chúng ta sẽ làm rõ độ ẩm tương đối là gì?

Theo định nghĩa, độ ẩm tương đối là tỉ số giữa áp suất hơi nước hiện tại của một khối không khí so với áp suất của chính khối không khí đó khi hơi nước bão hòa. Đơn vị tính bằng %.

Nghe có vẻ khó hiểu và hơi mơ hồ đúng không? Thêm định nghĩa khác theo khối lượng xem có dễ hiểu không nhé!

Độ ẩm tương đối là tỉ số giữa khối lượng nước trên một thể tích hiện tại so với khối lượng nước trong cùng thể tích đó khi hơi nước bão hòa. Khi hơi nước bão hòa thì hỗn hợp khí và nước đó sẽ đạt tới điểm sương. Ở trạng thái điểm sương tương đương với độ ẩm tương đối của khối không khí đó là 100%.

Trong Tiếng Anh, độ ẩm tương đối là Relative Humidity. Viết tắt là RH. %RH cũng chính là đơn vị đo của độ ẩm tương đối.

Độ ẩm trong không khí sẽ làm cho cảm giác con người thoải mái hoặc khó chịu. Nếu độ ẩm không khí cao sẽ tạo cảm giác khó chịu.

Trong trường hợp bạn muốn biết độ ẩm tương đối của môi trường bạn đang sống và làm việc là bao nhiêu%, bạn làm sao?

Chắc chắn bạn không thể lấy một khối khí nhất định. Sau đó tách hơi nước ra rồi cân, rồi tạo áp suất để nó bão hòa…bla….bla… Vậy thì làm sao bây giờ?

Thật đơn giản, bạn hãy mua một máy đo nhiệt độ và độ ẩm không khí. Các máy này thường kèm thêm chức năng đo nhiệt độ. Vậy là bạn có thể biết được độ ẩm tương đối của môi trường bạn sống và làm việc bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bạn có thể dùng máy này để đo môi trường trong kho lạnh, nhà hoa, nhà thuốc tây, kho dược phẩm, phòng server máy tính

Bạn có thể mua máy đo độ ẩm tương đối ở đâu?

Hiện tại, Le Quoc Equipment có 3 models giới thiệu cho bạn:

FHT70

FHT70

  • Đo độ ẩm từ 0%RH – 100%RH.
  • Nhiệt độ đo được từ -40oC – +70oC.

FHT100

fht100

  • Đo độ ẩm tương đối từ 0%RH – 100%RH.
  • Nhiệt độ đo được từ -30oC – +100oC.

FHT60

fht60

  • Đo độ ẩm tương đối từ 0%RH – 100%RH.
  • Nhiệt độ đo được từ -20oC – +60oC.
Tất cả các thiết bị trên đều được nhập khẩu chính hãng GEO-Fennel Germany.

Cám ơn bạn đã quan tâm tìm hiểu tại Le Quoc Equipment!

Call Now Button