Súng bắn nhiệt độ cơ thể 800120 Sper Scientific | Phòng Covid-19

                     SÚNG ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ                       800120

                                      Phòng Covid-19   đ2.992.000

Geospider

geospider máy bóp ke laser

hồ bơi, móng nhà, ốp lát và nhiều hơn nữa

Geo-Fennel
Sper Scientific
Leica
Phase II+

Sale máy đo