Nhiệt Độ Điểm Đọng Sương | Dew Point | Điểm Sương

on
Categories: Tin Tức

Nhiệt độ điểm đọng sương (Dew point) hay còn gọi là Điểm Sương của một khối không khí, ở áp suất khí quyển cố định, là nhiệt độ mà ở đó thành phần hơi nước trong khối không khí ngưng đọng thành nước lỏng. Nói cách khác, dew point là nhiệt độ mà độ ẩm tương đối của khối không khí đạt đến 100%.

Điểm băng giá là gì?

Khi dew point thấp hơn nhiệt độ điểm đóng băng, thì nó gọi là điểm băng giá. Thay vì tạo ra sương, nó sẽ tạo ra sương giá hay sương muối do sự ngưng đọng.

Đặc tính của nhiệt độ điểm đọng sương dew point là gì?

Không phụ thuộc vào sự hiện diện của ôxy, nitơ hay các chất khí khác hơi nước trong không khí. Sự hình thành của sương có thể xảy ra ở nhiệt độ điểm đọng sương ngay cả khi khí duy nhất tồn tại trong hỗn hợp không khí là hơi nước.

Khi nhiệt độ môi trường cao hơn điểm sương thì áp suất thành phần của hơi nước tăng lên. Nước có thể bay hơi vào không khí.

Nhiệt độ điểm đọng sương xác định độ ẩm tương đối. Khi độ ẩm tương đối cao, dew point gần với nhiệt độ hiện tại của không khí. Nếu độ ẩm tương đối là 100%, nhiệt độ điểm đọng sương sẽ bằng hoặc cao hơn nhiệt độ không khí lúc đó. Nếu độ ẩm tương đối giảm dew point sẽ thấp hơn đối với cùng một nhiệt độ của khối không khí.

Nhiệt độ điểm đọng sương có ảnh hưởng tới con người không?

Nhiều người có cảm thấy khó chịu với nhiệt độ điểm đọng sương cao. Những người đã quen với khí hậu lục địa thông thường bắt đầu cảm thấy khó chịu khi dew point đạt tới khoảng 15° – 20°C. Phần lớn những người sống trong khu vực này sẽ cho rằng nhiệt độ điểm đọng sương dew point trên 21°C là rất ngột ngạt.

Làm sao để biết được chính xác nhiệt độ điểm đọng sương dew point với độ ẩm của môi trường không khí hiện tại?

Cách đơn giản nhất là sử dụng thiết bị đo độ ẩm và nhiệt độ có chức năng đo dew point – nhiệt độ điểm đọng sương.

Xin giới thiệu với bạn một số thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm có chức năng dew point:

Dew point - Điểm đọng sương

Contact Me on Zalo
Call Now Button