-20°C - +60°C

Tầm đo nhiệt độ: -20oC – +60oC.

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Call Now Button