-50°C - +300°C

Tầm đo nhiệt độ: -50oC – +300oC

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Call Now Button