0.5 giây

Tốc độ quét hay thời gian lấy số liệu đo: 0.5 giây.

Showing all 3 results

Call Now Button