0.15 giây

Tốc độ quét dữ liệu hay thời gian lấy số đo: 0.15 giây.

Showing all 1 result

Call Now Button