-50°C - +450°C

Tầm đo nhiệt độ: -50oC – +450oC

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Call Now Button