-50ºC - +1,200ºC

Tầm đo nhiệt độ: -50ºC – +1,200ºC

Showing all 1 result

Call Now Button
Contact Me on Zalo