-50oC - +1,000oC

Nhiệt độ đo thấp nhất: -50oC.
Nhiệt độ đo cao nhất: +1,000oC.

Showing all 2 results

Call Now Button
Contact Me on Zalo