-5°C - +49°C

Tầm đo nhiệt độ: -5 – 49°C

Hiển thị kết quả duy nhất

Call Now Button