-40oC - +70oC

Tầm đo nhiệt độ: -40oC – +70oC.

Showing all 1 result

Call Now Button