-40°C – +200°C

Tầm đo nhiệt độ: -40oC – +200oC

Hiển thị kết quả duy nhất

Call Now Button