-35oC - +800oC

Nhiệt độ đo thấp nhất: -35oC.
Nhiệt độ đo cao nhất: +800oC.

Showing all 2 results

Call Now Button
Contact Me on Zalo