-35°C - +800°C

Nhiệt độ đo thấp nhất: -35oC.
Nhiệt độ đo cao nhất: +800oC.

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Call Now Button