-30°C - +510°C

Nhiệt độ đo thấp nhất: -30oC.
Nhiệt độ đo cao nhất: +510oC.

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Call Now Button