-30oC - +510oC

Nhiệt độ đo thấp nhất: -30oC.
Nhiệt độ đo cao nhất: +510oC.

Showing all 2 results

Call Now Button
Contact Me on Zalo