-20°C – +1,000°C

Tầm đo nhiệt độ: -20oC – +1,000oC

Hiển thị kết quả duy nhất

Call Now Button