-200°C - +400°C

Tầm đo nhiệt độ: -200oC – +400°C

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Call Now Button