-200°C - +1,300°C

Tầm đo nhiệt độ: -200oC – +1,300°C

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Call Now Button
Contact Me on Zalo