-200°C – +1,050°C

Tầm đo nhiệt độ: -200°C – +1,050°C

Hiển thị kết quả duy nhất

Call Now Button