-10oC - +60oC

Tầm đo nhiệt độ của môi trường không khí: -10oC – +60oC.

Showing all 3 results

Call Now Button
Contact Me on Zalo