-10°C - +60°C

Tầm đo nhiệt độ của môi trường không khí: -10oC – +60oC.

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Call Now Button
Contact Me on Zalo