-10oC - +60oC

Tầm đo nhiệt độ của môi trường không khí: -10oC – +60oC.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Call Now Button