-10ºC - +50ºC

Tầm đo nhiệt độ: -10ºC – +50ºC

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Call Now Button