-100oC - +1,300oC

Tầm đo nhiệt độ tiếp xúc: -100oC – +1,300oC

Showing all 2 results

Call Now Button