Thẻ: độ ẩm và nhiệt độ không khí

on

Độ ẩm không khí là lượng hơi nước có trong không khí. Nó được đo bằng phần trăm (%) và thường được biểu thị dưới dạng “RH” (Relative Humidity – Độ ẩm tương đối).

Nhiệt độ không khí là đo lường nhiệt độ của môi trường xung quanh. Nó được đo bằng độ Celsius (°C) hoặc Fahrenheit (°F).

Contact Me on Zalo
Call Now Button