Nhiệt ẩm kế tự ghi - Datalog

Nhiệt ẩm kế tự ghi – Datalog cho phép người dùng cài đặt chu kỳ để máy ghi dữ liệu vào bộ nhớ máy. Sau đó, kết nối máy tính để tải dữ liệu với thời gian thực. Lập báo cáo dạng trang tính và vẽ biểu đồ hiển thị diễn tiến.

Hiển thị 1–6 của 9 kết quả

Contact Me on Zalo
Call Now Button