Chớp đèn LED

Khi số đo vượt ngưỡng dưới được cài đặt, đèn LED đỏ sẽ chớp nháy.

Showing all 1 result

Call Now Button