Tiếp xúc

Sử dụng cặp nhiệt điện (thermocouple) tiếp xúc trực tiếp nguồn nhiệt để lấy thông tin nhiệt độ.

Showing all 2 results

Call Now Button