0.95

Hệ số phát xạ nhiệt: Cố định 0.95.

Showing all 3 results

Call Now Button