0.001 - 1.000

Hệ số phát xạ nhiệt của vật liệu có thể điều chỉnh từ: 0.001 – 1.000

Showing all 1 result

Call Now Button