0 - 0.99

Hệ số phát xạ nhiệt của vật liệu có thể điều chỉnh trong khoảng: 0 – 0.99

Showing all 1 result

Call Now Button
Contact Me on Zalo