3.5%RH

Độ chính xác số đo độ ẩm tương đối môi trường không khí: 3.5% số đo.

Showing all 1 result

Call Now Button