2%RH

Độ chính xác số đo độ ẩm tương đối: 2% số đo.

Showing all 1 result

Call Now Button