2oC

Độ chính xác nhiệt độ: 2oC.

Showing all 1 result

Call Now Button