2mm

Độ chính xác đo khoảng cách: 2mm.

Showing all 4 results

Call Now Button