2% số đo hoặc 2oC

Độ chính xác: 2% số đo hoặc 2oC. Ưu tiên số nào lớn hơn.

Showing all 6 results

Call Now Button