1% số đo + 1oC

Độ chính xác: 1% số đo + 1oC.

Showing all 1 result

Call Now Button