0.5oC

Độ chính xác nhiệt độ: 0.5oC.

Showing all 1 result

Call Now Button