Liên hệ: 0903917667 hoặc sales@lequoc.net

Tin tuc

 • Máy đo độ sáng FLM400 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Máy đo độ sáng FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Máy đo độ chiếu sáng FLM400 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Máy đo độ chiếu sáng FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Lux kế FLM400 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Lux kế FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Máy đo cường độ ánh sáng FLM400 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Máy đo cường độ ánh sáng FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Thiết bị nội soi công nghiệp FVE 100 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị nội soi công nghiệp FVE 100 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) giúp phát hiện vết nứt, khuyết tật hoặc những vật nhỏ bên trong lòng ống, vỏ chai khí, bình gas, động cơ… nhanh chóng và chính xác. Thiết bị nội soi công nghiệp FVE 100 có độ bền cao, màn hình rõ nét, dễ sử dụng. Chi tiết...

 • Thiết bị nội soi ô tô 150 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị nội soi ô tô 150 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) giúp phát hiện vết nứt, khuyết tật hoặc những vật nhỏ bên trong lòng ống, vỏ chai khí, bình gas, động cơ… nhanh chóng và chính xác. Thiết bị nội soi ô tô FVE 150 có độ bền cao, màn hình rõ nét, dễ sử dụng. Chi tiết...

 • Thiết bị nội soi xe hơi FVE 100 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị nội soi xe hơi FVE 100 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) giúp phát hiện vết nứt, khuyết tật hoặc những vật nhỏ bên trong lòng ống, vỏ chai khí, bình gas, động cơ… nhanh chóng và chính xác. Thiết bị nội soi xe hơi FVE 100 có độ bền cao, màn hình rõ nét, dễ sử dụng. Chi tiết...

 • Thiết bị nội soi mô tơ 150 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị nội soi mô tơ 150 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) giúp phát hiện vết nứt, khuyết tật hoặc những vật nhỏ bên trong lòng ống, vỏ chai khí, bình gas, động cơ… nhanh chóng và chính xác. Thiết bị nội soi mô tơ FVE 150 có độ bền cao, màn hình rõ nét, dễ sử dụng. Chi tiết...

 • Thiết bị nội soi bình khí FVE 100 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị nội soi bình khí FVE 100 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) giúp phát hiện vết nứt, khuyết tật hoặc những vật nhỏ bên trong lòng ống, vỏ chai khí, bình gas, động cơ… nhanh chóng và chính xác. Thiết bị nội soi bình khí FVE 100 có độ bền cao, màn hình rõ nét, dễ sử dụng. Chi tiết...

 • Thiết bị nội soi ống bô 150 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị nội soi ống bô 150 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) giúp phát hiện vết nứt, khuyết tật hoặc những vật nhỏ bên trong lòng ống, vỏ chai khí, bình gas, động cơ… nhanh chóng và chính xác. Thiết bị nội soi ống bô FVE 150 có độ bền cao, màn hình rõ nét, dễ sử dụng. Chi tiết...

 • Thiết bị nội soi bình gas 150 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị nội soi bình gas 150 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) giúp phát hiện vết nứt, khuyết tật hoặc những vật nhỏ bên trong lòng ống, vỏ chai khí, bình gas, động cơ… nhanh chóng và chính xác. Thiết bị nội soi bình gas FVE 150 có độ bền cao, màn hình rõ nét, dễ sử dụng. Chi tiết...

 • Thiết bị nội soi chai khí 150 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị nội soi chai khí 150 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) giúp phát hiện vết nứt, khuyết tật hoặc những vật nhỏ bên trong lòng ống, vỏ chai khí, bình gas, động cơ… nhanh chóng và chính xác. Thiết bị nội soi chai khí FVE 150 có độ bền cao, màn hình rõ nét, dễ sử dụng. Chi tiết...

 • Thiết bị nội soi ống pô FVE 100 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị nội soi ống pô FVE 100 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) giúp phát hiện vết nứt, khuyết tật hoặc những vật nhỏ bên trong lòng ống, vỏ chai khí, bình gas, động cơ… nhanh chóng và chính xác. Thiết bị nội soi ống pô FVE 100 có độ bền cao, màn hình rõ nét, dễ sử dụng. Chi tiết...

 • Thiết bị nội soi chai gas FVE 100 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị nội soi chai gas FVE 100 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) giúp phát hiện vết nứt, khuyết tật hoặc những vật nhỏ bên trong lòng ống, vỏ chai khí, bình gas, động cơ… nhanh chóng và chính xác. Thiết bị nội soi chai gas FVE 100 có độ bền cao, màn hình rõ nét, dễ sử dụng. Chi tiết...

 • Thiết bị nội soi bình chữa cháy FVE 100 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị nội soi bình chữa cháy FVE 100 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) giúp phát hiện vết nứt, khuyết tật hoặc những vật nhỏ bên trong lòng ống, vỏ chai khí, bình gas, động cơ… nhanh chóng và chính xác. Thiết bị nội soi bình chữa cháy FVE 100 có độ bền cao, màn hình rõ nét, dễ sử dụng. Chi tiết...

 • Thiết bị nội soi nồi hơi 150 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị nội soi nồi hơi 150 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) giúp phát hiện vết nứt, khuyết tật hoặc những vật nhỏ bên trong lòng ống, vỏ chai khí, bình gas, động cơ… nhanh chóng và chính xác. Thiết bị nội soi nồi hơi FVE 150 có độ bền cao, màn hình rõ nét, dễ sử dụng. Chi tiết...

 • Thiết bị nội soi bình hơi FVE 100 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị nội soi bình hơi FVE 100 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) giúp phát hiện vết nứt, khuyết tật hoặc những vật nhỏ bên trong lòng ống, vỏ chai khí, bình gas, động cơ… nhanh chóng và chính xác. Thiết bị nội soi bình hơi FVE 100 có độ bền cao, màn hình rõ nét, dễ sử dụng. Chi tiết...

 • Thiết bị nội soi bồn 150 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị nội soi bồn 150 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) giúp phát hiện vết nứt, khuyết tật hoặc những vật nhỏ bên trong lòng ống, vỏ chai khí, bình gas, động cơ… nhanh chóng và chính xác. Thiết bị nội soi bồn FVE 150 có độ bền cao, màn hình rõ nét, dễ sử dụng. Chi tiết...

 • Thiết bị nội soi bồn chứa FVE 100 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị nội soi bồn chứa FVE 100 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) giúp phát hiện vết nứt, khuyết tật hoặc những vật nhỏ bên trong lòng ống, vỏ chai khí, bình gas, động cơ… nhanh chóng và chính xác. Thiết bị nội soi bồn chứa FVE 100 có độ bền cao, màn hình rõ nét, dễ sử dụng. Chi tiết...

 • Thiết bị nội soi bồn công nghiệp 150 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị nội soi bồn công nghiệp 150 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) giúp phát hiện vết nứt, khuyết tật hoặc những vật nhỏ bên trong lòng ống, vỏ chai khí, bình gas, động cơ… nhanh chóng và chính xác. Thiết bị nội soi bồn công nghiệp FVE 150 có độ bền cao, màn hình rõ nét, dễ sử dụng. Chi tiết...

[Trang đầu] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] 39 [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [Trang cuối]

TƯ VẤN VÀ ĐẶT HÀNG: 0903917667

 

GIAO HÀNG TẬN NƠI MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC

 

NHẬN HÀNG - THANH TOÁN