Liên hệ: 0903917667 hoặc sales@lequoc.net

Tin tuc

 • Máy kiểm tra xì gas cầm tay FGD1 GEO-Fennel (Germany)

  Máy kiểm tra xì gas cầm tay FGD1 GEO-Fennel (Germany) giúp phát hiện nhanh chóng các loại khí Natural gas, propane, butane, methane, acetone, cồn, xăng, xăng máy bay, CO, gas lạnh, steam, hydrogen sulfide, khói, dung môi công nghiệp, dung môi sơn, dầu mỏ. Máy kiểm tra xì gas cầm tay FGD1 có độ nhạy, độ bền và độ chính xác cao. Chi tiết...

 • Máy kiểm tra rỉ gas cầm tay FGD1 GEO-Fennel (Germany)

  Máy kiểm tra rỉ gas cầm tay FGD1 GEO-Fennel (Germany) giúp phát hiện nhanh chóng các loại khí Natural gas, propane, butane, methane, acetone, cồn, xăng, xăng máy bay, CO, gas lạnh, steam, hydrogen sulfide, khói, dung môi công nghiệp, dung môi sơn, dầu mỏ. Máy kiểm tra rỉ gas cầm tay FGD1 có độ nhạy, độ bền và độ chính xác cao. Chi tiết...

 • Máy kiểm tra gas rò rỉ cầm tay FGD1 GEO-Fennel (Germany)

  Máy kiểm tra gas rò rỉ cầm tay FGD1 GEO-Fennel (Germany) giúp phát hiện nhanh chóng các loại khí Natural gas, propane, butane, methane, acetone, cồn, xăng, xăng máy bay, CO, gas lạnh, steam, hydrogen sulfide, khói, dung môi công nghiệp, dung môi sơn, dầu mỏ. Máy kiểm tra gas rò rỉ cầm tay FGD1 có độ nhạy, độ bền và độ chính xác cao. Chi tiết...

 • Máy kiểm tra gas cầm tay FGD1 GEO-Fennel (Germany)

  Máy kiểm tra gas cầm tay FGD1 GEO-Fennel (Germany) giúp phát hiện nhanh chóng các loại khí Natural gas, propane, butane, methane, acetone, cồn, xăng, xăng máy bay, CO, gas lạnh, steam, hydrogen sulfide, khói, dung môi công nghiệp, dung môi sơn, dầu mỏ. Máy kiểm tra gas cầm tay FGD1 có độ nhạy, độ bền và độ chính xác cao. Chi tiết...

 • Máy kiểm tra rò gas cầm tay FGD1 GEO-Fennel (Germany)

  Máy kiểm tra rò gas cầm tay FGD1 GEO-Fennel (Germany) giúp phát hiện nhanh chóng các loại khí Natural gas, propane, butane, methane, acetone, cồn, xăng, xăng máy bay, CO, gas lạnh, steam, hydrogen sulfide, khói, dung môi công nghiệp, dung môi sơn, dầu mỏ. Máy kiểm tra rò gas cầm tay FGD1 có độ nhạy, độ bền và độ chính xác cao. Chi tiết...

 • Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho hàng FHT70 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho hàng FHT70 GEO-Fennel GmbH (Germany) đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường chính xác và nhanh chóng. Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho hàng FHT70 ứng dụng trong việc đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường làm việc, kho lạnh, kho chứa hàng, kho chứa nông sản, tủ cấp đông, kho chứa hải sản… Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho hàng FHT70 có độ bền cao, đáp ứng nhanh và tuyệt đối chính xác. Chi tiết...

 • Máy đo khoảng cách laser Ecodist Plus GEO-Fennel (Germany)

  Máy đo khoảng cách laser Ecodist Plus, đo khoảng cách, diện tích, thể tích nhanh chóng và chính xác nhờ vào kỹ thuật laser. Chi tiết...

 • Thước thủy laser Torpedo GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thước thủy laser Torpedo của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) tích hợp điểm laser trên thước thủy truyền thống. Torpedo giúp kéo dài phương cân bằng đến 30m. Thước thủy laser Torpedo có độ chính xác cao và độ bền lâu dài. Chi tiết...

 • Máy đo gió FTA1 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Máy đo gió FTA1 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) đo vận tốc gió, lưu lượng gió và nhiệt độ gió. Máy đo gió FTA1 giúp lấy thông số gió nhanh chóng, tiện lợi và chính xác. Máy đo gió FTA1 được ứng dụng trong các lĩnh vực môi trường, sản xuất quạt điện, thông gió xưởng sản xuất…. Chi tiết...

 • Máy đo lưu tốc gió FTA1 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Máy đo lưu tốc gió FTA1 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) đo vận tốc gió, lưu lượng gió và nhiệt độ gió. Máy đo lưu tốc gió FTA1 giúp lấy thông số gió nhanh chóng, tiện lợi và chính xác. Máy đo lưu tốc gió FTA1 được ứng dụng trong các lĩnh vực môi trường, sản xuất quạt điện, thông gió xưởng sản xuất…. Chi tiết...

 • Máy đo tốc độ gió FTA1 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Máy đo tốc độ gió FTA1 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) đo vận tốc gió, lưu lượng gió và nhiệt độ gió. Máy đo tốc độ gió FTA1 giúp lấy thông số gió nhanh chóng, tiện lợi và chính xác. Máy đo tốc độ gió FTA1 được ứng dụng trong các lĩnh vực môi trường, sản xuất quạt điện, thông gió xưởng sản xuất…. Chi tiết...

 • Máy đo lưu lượng gió FTA1 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Máy đo lưu lượng gió FTA1 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) đo vận tốc gió, lưu lượng gió và nhiệt độ gió. Máy đo lưu lượng gió FTA1 giúp lấy thông số gió nhanh chóng, tiện lợi và chính xác. Máy đo lưu lượng gió FTA1 được ứng dụng trong các lĩnh vực môi trường, sản xuất quạt điện, thông gió xưởng sản xuất…. Chi tiết...

 • Máy đo nhiệt độ gió FTA1 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Máy đo nhiệt độ gió FTA1 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) đo vận tốc gió, lưu lượng gió và nhiệt độ gió. Máy đo nhiệt độ gió FTA1 giúp lấy thông số gió nhanh chóng, tiện lợi và chính xác. Máy đo nhiệt độ gió FTA1 được ứng dụng trong các lĩnh vực môi trường, sản xuất quạt điện, thông gió xưởng sản xuất…. Chi tiết...

 • Thiết bị đo gió FTA! GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị đo gió FTA1 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) đo vận tốc gió, lưu lượng gió và nhiệt độ gió. Thiết bị đo gió FTA1 giúp lấy thông số gió nhanh chóng, tiện lợi và chính xác. Thiết bị đo gió FTA1 được ứng dụng trong các lĩnh vực môi trường, sản xuất quạt điện, thông gió xưởng sản xuất…. Chi tiết...

 • Thiết bị đo vận tốc gió FTA1 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị đo vận tốc gió FTA1 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) đo vận tốc gió, lưu lượng gió và nhiệt độ gió. Thiết bị đo vận tốc gió FTA1 giúp lấy thông số gió nhanh chóng, tiện lợi và chính xác. Thiết bị đo vận tốc gió FTA1 được ứng dụng trong các lĩnh vực môi trường, sản xuất quạt điện, thông gió xưởng sản xuất…. Chi tiết...

 • Thiết bị đo tốc độ gió FTA1 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị đo tốc độ gió FTA1 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) đo vận tốc gió, lưu lượng gió và nhiệt độ gió. Thiết bị đo tốc độ gió FTA1 giúp lấy thông số gió nhanh chóng, tiện lợi và chính xác. Thiết bị đo tốc độ gió FTA1 được ứng dụng trong các lĩnh vực môi trường, sản xuất quạt điện, thông gió xưởng sản xuất…. Chi tiết...

 • Thiết bị đo lưu lượng gió FTA1 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị đo lưu lượng gió FTA1 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) đo vận tốc gió, lưu lượng gió và nhiệt độ gió. Thiết bị đo lưu lượng gió FTA1 giúp lấy thông số gió nhanh chóng, tiện lợi và chính xác. Thiết bị đo lưu lượng gió FTA1 được ứng dụng trong các lĩnh vực môi trường, sản xuất quạt điện, thông gió xưởng sản xuất…. Chi tiết...

 • Máy đo ánh sáng FLM400 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Máy đo ánh sáng FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Máy đo cường độ chiếu sáng FLM400 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Máy đo cường độ chiếu sáng FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Máy đo cường độ sáng FLM400 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Máy đo cường độ sáng FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

[Trang đầu] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 38 [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [Trang cuối]

TƯ VẤN VÀ ĐẶT HÀNG: 0903917667

 

GIAO HÀNG TẬN NƠI MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC

 

NHẬN HÀNG - THANH TOÁN