Liên hệ: 0903917667 hoặc sales@lequoc.net

Tin tuc

 • Máy đo góc điện tử A-Digit 75

  Máy đo góc điện tử A-Digit 75 của hãng GEO-Fennel (Germany) giúp đo góc mở nhanh, chính xác và độ bền cao. Máy đo góc điện tử A-Digit 75 hiển thị số điện tử kết hợp đèn màn hình dễ đọc. Chi tiết...

 • Máy đo góc A-Digit 50

  Máy đo góc A-Digit 50 của hãng GEO-Fennel (Germany) giúp đo góc mở nhanh, chính xác và độ bền cao. Máy đo góc A-Digit 50 hiển thị số điện tử kết hợp đèn màn hình dễ đọc. Chi tiết...

 • Máy kiểm tra quang ánh sáng FLM 400

  Máy kiểm tra quang ánh sáng FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Máy kiểm tra quang điện tử cầm tay hiện số FLM 400

  Máy kiểm tra quang điện tử cầm tay hiện số FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Máy kiểm tra quang điện tử hiện số FLM 400

  Máy kiểm tra quang điện tử hiện số FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Máy kiểm tra độ phát sáng Lux kế FLM 400

  Máy kiểm tra độ phát sáng Lux kế FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Máy kiểm tra cường độ ánh sáng FLM 400

  Máy kiểm tra cường độ ánh sáng FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Máy đo quang FLM 400

  Máy đo quang FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Lux kế FLM 400

  Lux kế FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Máy đo cường độ chiếu sáng FLM 400

  Máy đo cường độ chiếu sáng FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Máy đo cường độ sáng cầm tay FLM 400

  Máy đo cường độ sáng cầm tay FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Máy đo cường độ sáng FLM 400

  Máy đo cường độ sáng FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Máy đo cường độ ánh sáng cầm tay FLM 400

  Máy đo cường độ ánh sáng cầm tay FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Máy đo cường độ ánh sáng FLM 400

  Máy đo cường độ ánh sáng FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Máy đo ánh sáng lux kế FLM 400

  Máy đo ánh sáng lux kế FLM 400 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) dùng đo, kiểm tra ánh sáng với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh nhất. Một số vị trí ứng dụng của máy: văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, đo ánh sáng đèn ô tô… Chi tiết...

 • Thiết bị đo chiều dày lớp xi mạ FCT1

  Thiết bị đo chiều dày lớp xi mạ FCT1 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) đo những lớp phủ không từ tính trên bề mặt kim loại nhiễm từ hoặc không nhiễm từ. Thiết bị đo chiều dày lớp xi mạ FCT1 cho kết quả nhanh chóng, chính xác, độ bền cao. Chi tiết...

 • Thiết bị đo chiều dày lớp mạ FCT1

  Thiết bị đo chiều dày lớp mạ FCT1 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) đo những lớp phủ không từ tính trên bề mặt kim loại nhiễm từ hoặc không nhiễm từ. Thiết bị đo chiều dày lớp mạ FCT1 cho kết quả nhanh chóng, chính xác, độ bền cao. Chi tiết...

 • Thiết bị đo chiều dày lớp phủ FCT1

  Thiết bị đo chiều dày lớp phủ FCT1 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) đo những lớp phủ không từ tính trên bề mặt kim loại nhiễm từ hoặc không nhiễm từ. Thiết bị đo chiều dày lớp phủ FCT1 cho kết quả nhanh chóng, chính xác, độ bền cao. Chi tiết...

 • Thiết bị đo bề dày lớp phủ FCT1

  Thiết bị đo bề dày lớp phủ FCT1 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) đo những lớp phủ không từ tính trên bề mặt kim loại nhiễm từ hoặc không nhiễm từ. Thiết bị đo bề dày lớp phủ FCT1 cho kết quả nhanh chóng, chính xác, độ bền cao. Chi tiết...

 • Thiết bị đo độ dày lớp mạ FCT1

  Thiết bị đo độ dày lớp mạ FCT1 của hãng GEO-Fennel GmbH (Germany) đo những lớp phủ không từ tính trên bề mặt kim loại nhiễm từ hoặc không nhiễm từ. Thiết bị đo độ dày lớp mạ FCT1 cho kết quả nhanh chóng, chính xác, độ bền cao. Chi tiết...

[Trang đầu] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 34 [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [Trang cuối]

TƯ VẤN VÀ ĐẶT HÀNG: 0903917667

 

GIAO HÀNG TẬN NƠI MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC

 

NHẬN HÀNG - THANH TOÁN