Liên hệ: 0903917667 hoặc sales@lequoc.net

Tin tuc

 • Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho chứa hàng tự động FHT60 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho chứa hàng tự động FHT60 GEO-Fennel GmbH (Germany) đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường chính xác và nhanh chóng. Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho chứa hàng tự động FHT60 ứng dụng trong việc đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường làm việc, kho lạnh, kho chứa hàng, kho chứa nông sản, tủ cấp đông, kho chứa hải sản… Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho chứa hàng tự động FHT60 có độ bền cao, đáp ứng nhanh và tuyệt đối chính xác. Chi tiết...

 • Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho chứa hàng điện tử FHT70 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho chứa hàng điện tử FHT70 GEO-Fennel GmbH (Germany) đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường chính xác và nhanh chóng. Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho chứa hàng điện tử FHT70 ứng dụng trong việc đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường làm việc, kho lạnh, kho chứa hàng, kho chứa nông sản, tủ cấp đông, kho chứa hải sản… Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho chứa hàng điện tử FHT70 có độ bền cao, đáp ứng nhanh và tuyệt đối chính xác. Chi tiết...

 • Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho chứa hàng cầm tay FHT100 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho chứa hàng cầm tay FHT100 GEO-Fennel GmbH (Germany) đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường chính xác và nhanh chóng. Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho chứa hàng cầm tay FHT100 ứng dụng trong việc đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường làm việc, kho lạnh, kho chứa hàng, kho chứa nông sản, tủ cấp đông, kho chứa hải sản… Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho chứa hàng cầm tay FHT100 có độ bền cao, đáp ứng nhanh và tuyệt đối chính xác. Chi tiết...

 • Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho chua hàng FHT60 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho chua hàng FHT60 GEO-Fennel GmbH (Germany) đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường chính xác và nhanh chóng. Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho chua hàng FHT60 ứng dụng trong việc đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường làm việc, kho lạnh, kho chứa hàng, kho chứa nông sản, tủ cấp đông, kho chứa hải sản… Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho chua hàng FHT60 có độ bền cao, đáp ứng nhanh và tuyệt đối chính xác. Chi tiết...

 • Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho hàng tự động FHT70 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho hàng tự động FHT70 GEO-Fennel GmbH (Germany) đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường chính xác và nhanh chóng. Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho hàng tự động FHT70 ứng dụng trong việc đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường làm việc, kho lạnh, kho chứa hàng, kho chứa nông sản, tủ cấp đông, kho chứa hải sản… Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho hàng tự động FHT70 có độ bền cao, đáp ứng nhanh và tuyệt đối chính xác. Chi tiết...

 • Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho hàng điện tử FHT100 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho hàng điện tử FHT100 GEO-Fennel GmbH (Germany) đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường chính xác và nhanh chóng. Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho hàng điện tử FHT100 ứng dụng trong việc đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường làm việc, kho lạnh, kho chứa hàng, kho chứa nông sản, tủ cấp đông, kho chứa hải sản… Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho hàng điện tử FHT100 có độ bền cao, đáp ứng nhanh và tuyệt đối chính xác. Chi tiết...

 • Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho hàng cầm tay FHT60 GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho hàng cầm tay FHT60 GEO-Fennel GmbH (Germany) đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường chính xác và nhanh chóng. Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho hàng cầm tay FHT60 ứng dụng trong việc đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường làm việc, kho lạnh, kho chứa hàng, kho chứa nông sản, tủ cấp đông, kho chứa hải sản… Thiết bị kiểm tra độ ẩm và nhiệt độ kho hàng cầm tay FHT60 có độ bền cao, đáp ứng nhanh và tuyệt đối chính xác. Chi tiết...

 • Thiết bị đo laser điện tử Disto D5

  Thiết bị đo laser điện tử Disto D5 của hãng Leica, đo khoảng cách, diện tích, thể tích, độ nghiêng nhanh chóng và chính xác nhờ vào kỹ thuật laser. Thiết bị đo laser điện tử Disto D5 tích hợp camera zoom 4x, giúp xác định điểm đích nhanh và chính xác. Chi tiết...

 • Thiết bị đo laser Disto X310

  Thiết bị đo laser Disto X310 của hãng Leica, đo khoảng cách, diện tích, thể tích nhanh chóng và chính xác nhờ vào kỹ thuật laser. Đặc biệt Thiết bị đo laser Disto X310 chống vô nước. Chi tiết...

 • Máy đo laser điện tử Ecodist Plus GEO-Fennel GmbH (Germany)

  Máy đo laser điện tử Ecodist Plus GEO-Fennel GmbH (Germany), đo khoảng cách, diện tích, thể tích nhanh chóng và chính xác nhờ vào kỹ thuật laser. Chi tiết...

 • Máy đo laser cầm tay Disto D2

  Máy đo laser cầm tay Disto D2 của hãng Leica, đo khoảng cách, diện tích, thể tích nhanh chóng và chính xác nhờ vào kỹ thuật laser. Chi tiết...

 • Máy đo laser Disto D5

  Máy đo laser Disto D5 của hãng Leica, đo khoảng cách, diện tích, thể tích, độ nghiêng nhanh chóng và chính xác nhờ vào kỹ thuật laser. Máy đo laser Disto D5 tích hợp camera zoom 4x, giúp xác định điểm đích nhanh và chính xác. Chi tiết...

 • Thước đo diện tích cầm tay Disto X310

  Thước đo diện tích cầm tay Disto X310 của hãng Leica, đo khoảng cách, diện tích, thể tích nhanh chóng và chính xác nhờ vào kỹ thuật laser. Đặc biệt thước đo diện tích cầm tay Disto X310 chống vô nước. Chi tiết...

 • Thước đo diện tích Disto D5

  Thước đo diện tích Disto D5 của hãng Leica, đo khoảng cách, diện tích, thể tích, độ nghiêng nhanh chóng và chính xác nhờ vào kỹ thuật laser. Thước đo diện tích Disto D5 tích hợp camera zoom 4x, giúp xác định điểm đích nhanh và chính xác. Chi tiết...

 • Thước đo độ cao Disto D2

  Thước đo độ cao Disto D2 của hãng Leica, đo khoảng cách, diện tích, thể tích nhanh chóng và chính xác nhờ vào kỹ thuật laser. Chi tiết...

 • Dụng cụ đo độ cao Disto D2

  Dụng cụ đo độ cao Disto D2 của hãng Leica, đo khoảng cách, diện tích, thể tích nhanh chóng và chính xác nhờ vào kỹ thuật laser. Chi tiết...

 • Máy chiếu laser xoay FL210A GEO-Fennel (Germany)

  Máy chiếu laser xoay FL210A GEO-Fennel (Germany) phục vụ công tác thi công san lấp nền, thi công xây dựng, tạo mặt phẳng ngang và đứng chuẩn với bán kính rộng. Máy chiếu laser xoay FL210A có độ chính xác và độ bền cao, giúp công tác khảo sát, thi công và giám sát nhanh chóng và tiện lợi. Chi tiết...

 • Máy laser xoay FL200A-N GEO-Fennel (Germany)

  Máy laser xoay FL200A-N GEO-Fennel (Germany) phục vụ công tác thi công san lấp nền, thi công xây dựng, tạo mặt phẳng ngang và đứng chuẩn với bán kính rộng. Máy laser xoay FL200A-N có độ chính xác và độ bền cao, giúp công tác khảo sát, thi công và giám sát nhanh chóng và tiện lợi. Chi tiết...

 • Thiết bị kiểm tra rò rỉ gas cầm tay FGD1 GEO-Fennel (Germany)

  Thiết bị kiểm tra rò rỉ gas cầm tay FGD1 GEO-Fennel (Germany) giúp phát hiện nhanh chóng các loại khí Natural gas, propane, butane, methane, acetone, cồn, xăng, xăng máy bay, CO, gas lạnh, steam, hydrogen sulfide, khói, dung môi công nghiệp, dung môi sơn, dầu mỏ. Thiết bị kiểm tra rò rỉ gas cầm tay FGD1 có độ nhạy, độ bền và độ chính xác cao. Chi tiết...

 • Thiết bị kiểm tra gas FGD1 GEO-Fennel (Germany)

  Thiết bị kiểm tra gas FGD1 GEO-Fennel (Germany) giúp phát hiện nhanh chóng các loại khí Natural gas, propane, butane, methane, acetone, cồn, xăng, xăng máy bay, CO, gas lạnh, steam, hydrogen sulfide, khói, dung môi công nghiệp, dung môi sơn, dầu mỏ. Thiết bị kiểm tra gas FGD1 có độ nhạy, độ bền và độ chính xác cao. Chi tiết...

[Trang đầu] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] 27 [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [Trang cuối]

TƯ VẤN VÀ ĐẶT HÀNG: 0903917667

 

GIAO HÀNG TẬN NƠI MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC

 

NHẬN HÀNG - THANH TOÁN