Liên hệ: 0903917667 hoặc sales@lequoc.net

Tin tuc

 • Máy đo quang

  Đo cường độ ánh sáng trong môi trường làm việc Chi tiết...

 • Đồng hồ đo độ ẩm và nhiệt độ FHT70

  ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ ẨM VÀ NHIỆT ĐỘ FHT70Data sử dụng đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường, không khí, nhà hoa, nhà yến, phòng lạnh, kho hàng, xưởng sản xuất... với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh. Chi tiết...

 • Nhiệt ẩm kế điện tử FHT100

  NHIỆT ẨM KẾ ĐIỆN TỬ FHT100 sử dụng đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường, không khí, phòng làm việc, phòng lạnh, kho trữ đông, nhà hoa, xưởng sản xuất.... với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh Chi tiết...

 • Đo nhiệt độ phòng FHT70

  ĐO NHIỆT ĐỘ PHÒNG FHT70Data sử dụng đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường, không khí, nhà hoa, nhà yến, phòng lạnh, kho hàng, xưởng sản xuất... với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh. Chi tiết...

 • Đo nhiệt độ trong phòng FHT60

  ĐO NHIỆT ĐỘ TRONG PHÒNG FHT60 sử dụng đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, môi trường, phòng lạnh, kho hàng, kho lạnh với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh. Chi tiết...

 • Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm FHT100

  THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM FHT100 sử dụng đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường, không khí, phòng làm việc, phòng lạnh, kho trữ đông, nhà hoa, xưởng sản xuất.... với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh Chi tiết...

 • Máy đo nhiệt độ phòng FHT70

  MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ PHÒNG FHT70Data sử dụng đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường, không khí, nhà hoa, nhà yến, phòng lạnh, kho hàng, xưởng sản xuất... với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh. Chi tiết...

 • Thiết bị đo độ ẩm không khí FHT100

  THIẾT BỊ ĐO ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ FHT100 sử dụng đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường, không khí, phòng làm việc, phòng lạnh, kho trữ đông, nhà hoa, xưởng sản xuất.... với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh Chi tiết...

 • Đo độ ẩm không khí FHT70

  ĐO ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ FHT70Data sử dụng đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường, không khí, nhà hoa, nhà yến, phòng lạnh, kho hàng, xưởng sản xuất... Chi tiết...

 • Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm FHT100

  ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM FHT100 sử dụng đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường, không khí, phòng làm việc, phòng lạnh, kho trữ đông, nhà hoa, xưởng sản xuất.... với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh Chi tiết...

 • Máy đo độ ẩm tường 590

  MÁY ĐO ĐỘ ẨM TƯỜNG 590 dùng đo độ ẩm bê tông, gỗ, tường, sàn, vật liệu xây dựng... với độ chính xác và độ bền cao Chi tiết...

 • Cảm biến đo độ ẩm FHM10

  CẢM BIẾN ĐO ĐỘ ẨM FHM10 sử dụng đo độ ẩm nhanh chóng, chính xác có độ bền cao. Chi tiết...

 • Đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm FHT70

  ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM FHT70Data sử dụng đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường, không khí, nhà hoa, nhà yến, phòng lạnh, kho hàng, xưởng sản xuất... với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh. Chi tiết...

 • Máy đo nhiệt độ và độ ẩm FHT60

  MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM FHT60 sử dụng đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, môi trường, phòng lạnh, kho hàng, kho lạnh với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh. Chi tiết...

 • Đo độ ẩm FHT100

  ĐO ĐỘ ẨM FHT100 sử dụng đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường, không khí, phòng làm việc, phòng lạnh, kho trữ đông, nhà hoa, xưởng sản xuất.... với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh Chi tiết...

 • Máy đo độ ẩm không khí FHT70

  MÁY ĐO ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ FHT70Data sử dụng đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường, không khí, nhà hoa, nhà yến, phòng lạnh, kho hàng, xưởng sản xuất... Chi tiết...

 • Dụng cụ đo độ ẩm FHT60

  DỤNG CỤ ĐO ĐỘ ẨM FHT60 sử dụng đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, môi trường, phòng lạnh, kho hàng, kho lạnh với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh. Chi tiết...

 • Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm FHT60

  THIẾT BỊ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM FHT60 sử dụng đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, môi trường, phòng lạnh, kho hàng, kho lạnh với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh. Chi tiết...

 • Thiết bị đo độ ẩm FHT100

  THIẾT BỊ ĐO ĐỘ ẨM FHT100 sử dụng đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường, không khí, phòng làm việc, phòng lạnh, kho trữ đông, nhà hoa, xưởng sản xuất.... với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh Chi tiết...

 • Máy đo độ ẩm FHT70

  MÁY ĐO ĐỘ ẨM FHT70Data sử dụng đo độ ẩm và nhiệt độ môi trường, không khí, nhà hoa, nhà yến, phòng lạnh, kho hàng, xưởng sản xuất... với độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh. Chi tiết...

[Trang đầu] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [Trang cuối]

TƯ VẤN VÀ ĐẶT HÀNG: 0903917667

 

GIAO HÀNG TẬN NƠI MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC

 

NHẬN HÀNG - THANH TOÁN